Do 2027. godine

Vijeće ministara usvojilo plan ruralnog razvoja, planirano 2,24 milijarde KM za implementaciju

Autor: Biznis.ba
Vijeće ministara usvojilo plan ruralnog razvoja, planirano 2,24 milijarde KM za implementaciju
Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Strateški plan ruralnog razvoja BiH za razdoblje od 2023. do 2027. - okvirni dokument, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova.

Ovim dokumentom utvrđuju se strateški ciljevi postupnog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije (ZPP EU) i privlačenja investicija.

Vizija strateškog razvoja poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju je unaprijeđen, konkurentan i klimatski otporan poljoprivredno-prehrambeni sektor s većom produktivnosti i boljom tržišnom orijentacijom, koju prati veća digitaliziranost i inovacije, održivo upravljanje zemljišnim i drugim prirodnim resursima, prosperitetna i očuvana ruralna područja u Bosni i Hercegovini privlačna za život i privređivanje svih stanovnika, a posebno mladih.

Indikativni financijski okvir za realizaciju Strateškog plana predstavlja zbroj sredstava planiranih u strategijama razvoja poljoprivrede Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH, uključujući i sredstva na državnoj razini planirana za implementaciju mjera Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, agencija, uprava i ureda na razini BiH i procjene sufinanciranja iz drugih izvora.

Ukupan proračunski okvir Strateškog plana je 1,78 milijardi KM, a iz ostalih izvora se očekuje mobiliziranje dodatnih 533 miliona KM, što zajedno čini 2, 24 milijarde KM za pet godina njegove implementacije.

Finansijska sredstva će biti osigurana od Federacije BiH (42,7 posto) i kantona (14,4 posto), Republike Srpske (18,1 posto), Brčko distrikta BiH (3,5 posto), državne razine (1 posto) te dodatnih 20,3 posto od grantova EU-a i drugih donatora.

Tokom razdoblja realizacije planira se povećanje proračunskih izdvajanja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja po prosječnoj stopi od 4,6 posto godišnje, tako da bi sredstva raspoloživa u 2027. godini (394 milijuna KM) trebala biti veća za 20 posto u odnosu na početnu 2023. godinu (329 milijuna KM).