BiH

Vlada BPK Goražde će neperspektivne vojne objekte ponuditi investitorima

Autor: Biznis.ba
Vlada BPK Goražde će neperspektivne vojne objekte ponuditi investitorima

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde ima namjeru neperspektivne vojne objekte kojima raspolaže ovaj kanton ponuditi zainteresovanim investitorima. U tom cilju formirana je komisija koja će utvrditi stanje objekata bivših kasarni „Šišeta“ i „Goražde 1“ nakon čega će biti sačinjen plan raspolaganja neperspektivnom vojnom imovinom u narednih pet godina.

Premijer BPK Goražde Emir Oković izjavio je za Fenu da su istekli dosadašnji ugovori kao i odluke kojima je Vlada BPK Goražde na privremeno korištenje ustupala objekte bivših kasarni privrednim subjektima na području ovog kantona.

- Vlada je opredijeljena da ih ponovo stavi u funkciju. Prethodno je potpisan i Aneks ugovora sa Federacijom BiH koja je ove objekte ustupila BPK Goražde. Dakle u ovoj godini smo ih uspjeli produžiti i sasvim je logično da napravimo inventuru i da vidimo šta je sa tim objektima te napravimo plan raspolaganja. Moram reći da postoje investitori koji su iskazali interes za te objekte, a s obzirom da implementacijom Zakona o imovini BPK ima vrlo malo vlastite imovine s kojom raspolaže, ove ćemo staviti u funkciju privrednih ili nekih drugih projekata – pojasnio je Oković.

Podsjetio je da je riječ o objektima bivših kasarni „Šišeta“ i „Goražde 1“.

- To je kompleks zemljišta i objekata koji polazi već od zgrade Vlade BPK Goražde i završava praktično na lokalitetu Rorovi, uključujući kasarnu, objekte, poligone i slično – istakao je premije Oković naglasivši da je, uz informaciju ministarstva privrede o statusu ovih objekata, na posljednjoj sjednici Vlade formirana i Komisija koja će utvrditi stanje na terenu.

- Zadatak komisije je da napravi popis jer znamo da su neki od tih objekata zaključani i da se ne koriste od strane privrednih subjekata kojiima su bili stavljeni na raspolaganje. Čak su neki od njih i prestali sa radom. Na ovaj način ćemo imati potpuni uvid u stanje imovine i opredjelit se na sjednici Vlade i ukoliko bude potrebno i Skupštine BPK, u kojem pravcu da idemo – kazao je premijer BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BIH zaključili su Aneks II ugovora o korištenju bivših kasarni „Šišeta“ i „Goražde 1“ kojim se produžava period korištenja ovih objekata do 1. Juna 2023. godine.

Biznis.ba / FENA