BiH

Vlada Brčko distrikta završava izradu pravilnika za izgradnju privatnih solarnih elektrana

Autor: Biznis.ba
Vlada Brčko distrikta završava izradu pravilnika za izgradnju privatnih solarnih elektrana

Vlada Brčko distrikta BiH putem Odjeljenja za komunalne poslove privodi kraju aktivnosti na izradi nekoliko pravilnika neophodnih za potpunu primjenu usvojenog Zakona o obnovljivim izvorima energije u Distriktu.

-Ovo je vrlo kompleksna oblast u kojoj, imajući u vidu zakon koji je usvojen prije godinu dana, završavamo izradu niza pravilnika koji se tiču priključenja i puštanja u rad mini solarnih elektrana na području Distrikta. Ovo je izuzetno važno kako bi i privatni investitori mogli ući u oblast proizvodnje električne energije i vjerujem da ćemo vrlo brzo završiti izradu tih pravilnika, te i ovu oblast otvoriti za privatna investiranja - naglasio je šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Distrikta Majazudin Vehabović.

Navedeno je jedan od preduslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi mogla aplicirati za dobijanje namjenskih sredstava iz fondova Evropske unije. Objektivno jedan od najkomplikovanijih pravilnika je onaj koji radi JP "Komunalno Brčko", a tiče se priključenja budućih solarnih elektrana na mrežu javnog napajanja električnom energijom.

- S obzirom da privatni investitor može imati i zemljište i novac, te izgrađenu solarnu elektranu bez priključenja na mrežu investicija nije u funkciji. Upravo zbog toga JP "Komunalno Brčko" mora biti vrlo oprezno i detaljno u izradi tog pravilnika i stoga to ide nešto sporije - rekao je Vehabović.

Vlada Distrikta i  JP "Komunalno Brčko" kod izrade spomenutih pravilnika, čine pionirske korake ne samo u odnosu na BiH već i zemlje regiona.

-Ono što smo mi radili i kod izrade zakona, ali i kod pravilnika, nešto slično ne postoji u regionu - ocijenio je Vehabović, dodajući da je Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije u Distriktu u potpunosti usklađen sa onim u zemljama Evropske unije, pa je na osnovu onoga što stoji u tom zakonu korekcije radila i Vlada Republike Srpske.

Sve rečeno je veoma važno s dva aspekta. Prvi se tiče investitora u mini slolarne elektrane koje, uz budžetske podsticaje, višak energije mogu staviti na raspolaganje JP "Komunalno Brčko" i s druge strane, omogućavaju se benefiti i za građane koji postavljanjem solarnih panela višak dobijene električne energije mogu deponovati u javni sistem.

-Domaćinstva kroz instaliranje solarnih panela mogu osigurati vlastitu proizvodnju električne energije od 4-5 kilovata, time osiguravajući i mali višak u proizvodnji, koji mogu deponovati kod JP "Komunalno Brčko", kako bi eventualno u slučaju manjeg broja sunčanih dana mogli koristiti.

U ovom smislu vidim i značajnu šansu za domaćinstva, kao potrošače, koju će vjerujem maksimalno iskoristiti - zaključio je Vehabović.

(Biznis.ba / FENA)