BiH

Vlada FBiH imenovala vršioce dužnosti članova NO JP Elektroprivreda BiH d.d.

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH imenovala vršioce dužnosti članova NO JP Elektroprivreda BiH d.d.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 152. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Muhidina Zametice, Izudina Džafića i Vanje Bajrami za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi ranija odluka od 27.12.2019. godine. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH", saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba