BiH

Vlada FBiH o GIKIL-u: Uskladiti poslovanje sa zakonima BiH

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH o GIKIL-u: Uskladiti poslovanje sa zakonima BiH
Povodom današnjeg okupljanja radnika GIKIL-a ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, informišemo javnost da je kompanija GIKIL u većinskom privatnom vlasništvu, te da je Vlada Tuzlanskog kantona manjinski vlasnik. Prema tome, Vlada FBiH nema nikakve ingerencije nad ovom kompanijom, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalni organi uprave, kao što su Federalna uprava za inspekcijske poslove, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalno ministarstvo okoliša i turizma dužni su da postupaju u skladu sa zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada FBiH ni na koji način ne može i neće naložiti nadležnim organima da postupaju suprotno zakonu. Stoga, Vlada FBiH poziva vlasnike i upravu GIKIL-a da usklade svoje poslovanje sa zakonima Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju.

Biznis.ba