GIKIL

Lukavac

Lukavački GIKIL pustio u pogon postrojenje za prečišćavanje tehnoloških voda

Kompanije

Begić: Upućena inicijativa za nastavak rada GIKIL-a

Kompanije

GIKIL imenovao novu upravu

Kompanije

Lukavac - GIKIL dobio novi Nadzorni odbor

Kompanije

Uprava GIKIL-a isključila GSHL iz društva zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza

BiH

Proizvodnja u GIKIL-u bilježi stabilne poslovne rezultate

BiH

Shristi Mittal nova predsjednica Nadzornog odbora GIKIL-a

Kompanije

Vlada TK će pomoći u rješavanju situacije u GIKIL-u

BiH

Pokrenute aktivnosti za ocjenu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole GIKIL-u

BiH

GIKIL: Upravljanje kompanijom odvija se kroz redovne procese rada

Kompanije

Radnici GIKIL-a: Žmirilo se na kriminal i izvlačenje novca

BiH

GIKIL - Povećan stepen sigurnosti u Koksari, smanjena mogućnost ispada

BiH

GIKIL-u izdata nova vodna dozvola

BiH

Potvrđena optužnica protiv Gangulija i GIKIL-a za onečišćenje okoliša

BiH

Na kanalu otpadnih voda u GIKIL-u tri nova filtera

BiH

Podignuta optužnica protiv GIKIL-a i bivšeg direktora Gangulyja koji je pobjegao iz BiH

BiH

Uništavanje kompanije slika sistema

Kompanije

U GIKIL-u instalirana nova oprema za kontrolu sadržaja uglja i koksa

Kompanije

GIKIL - Prioritet usklađivanje rada sa okolinskim zahtjevima