BiH

Vlada FBiH – Za projekte upravljanja čvrstim otpadom 477,8 hiljada KM

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH – Za projekte upravljanja čvrstim otpadom 477,8 hiljada KM

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici informaciju o realizaciji Drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom, s prijedlogom utroška sredstava od povrata PDV-a, te zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma za implementaciju utroška sredstava od povrata PDV-a u iznosu od 477.814.50 KM.

Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini je odobrila Svjetska banke 25. novembra 2008. godine u iznosu od 40 miliona dolara. Realizacija projekta se vrši odvojeno za svaki entitet s raspodjelom sredstava u iznosu od 55 posto za FBiH (14,89 miliona eura) i 45 posto za RS (12,19 miliona eura), saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Kad je riječ o rezultatima ovog projekta, u Mostaru je izgrađena prva faza regionalne deponije, koja je počela sa radom u septembru 2014. godine. U Tomislavgradu je urađena studija izvodljivosti odabrane lokacije Pakline. U Gornjem Vakufu i Bihaću su urađeni projekti izgradnje prve faze regionalne deponije i Studija uticaja na okoliš, ali nisu mogle biti izdate okolišne dozvole i kreditor je odustao od daljeg investiranja.

U Živinicama je urađena projektna dokumentacija i obezbijeđene sve potrebne dozvole, ali nije bilo vremena za realizaciju radova.

Livno je dobilo regionalnu deponiju na lokaciji Korićina, a u Zenici je sanirana i zatvorena deponija otpada u skladu sa standardima EU.

Nakon okončanja projekta saldo neutrošenih sredstava iznosi 265.332,95 KM, a ostvarena su po osnovu povrata PDV-a.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je predložilo da od ovog iznosa 189.012,25 KM bude dato kao podrška regionalnim i drugim sanitarnim deponijama za upravljanje otpadom u Federaciji BiH, a 189.012,25 KM za operativne troškovi realizacije projekata.

Biznis.ba / FENA