BiH

Vlada RS razmatra gradnju odlagališta radioaktivnog otpada kod Dubrovnika

Autor: Biznis.ba
Vlada RS razmatra gradnju odlagališta radioaktivnog otpada kod Dubrovnika

Vlada Republike Srpske razmatra gradnju odlagališta radioaktivnog otpada iznad Dubrovnika kao recipročnu mjeru na namjeru Hrvatske da gradi takvo odlagalište na Trgovskoj gori, potvrdila je ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS Srebrenka Golić, prenose Vijesti.ba.

Poslanik PDP-a Perica Bundalo istakao je danas na sjednici Narodne skupštine RS da prema jučerašnjim informacijama Hrvatska definitivno kreće u izgradnju skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, prenosi Capital.

„To praktično znači da ćemo u iduće dvije do tri godine na granici Republike Srpske imati oko 3.000 kubnih metara radioaktivnog otpada. Znamo da su institucije RS i BiH preduzele niz aktivnosti na sprečavanju ovog, međutim sve te aktivnosti su ostale bez efekta. Potencijelno, ovim može biti ugroženo oko 200.000 ljudi u slivu Une i Save. Da li razmišljate o eventualnim recipročnim mjerama prema Hrvatskoj, na primjer o izgradnji odlagališta radioaktivnog otpada u brdima iznad Dubrovnika“, upitao je Bundalo.

Golićeva je odgovorila da se razmišlja o tome, kao i da te o ovom problemu svakodnevno razgovara, da je formiran koordinacioni tim koji se bavi tim.

„Imenovali smo eksprtski i pravni tim koji će preduzeti sve aktivnosti, pratimo aktivnosti Hrvatke, čim se bave, trenutno objavljuju konkurse za izbor kuće koja će raditi geološka, seizmološka i drga istraživanja. Već smo uputili inicijativu prema zajedničkim institucijama da se putem MIP-a omogući i našem eksperstskom timu da mogu ući na teritoriju opštine Dvor u Hrvatskoj paralelno s njima da rade istraživanja“, rekla je Golićeva.

Dodala je da je formiran i pravni tim koji čine eminentne sudije ustavog prava, sudije koje su učestvovale u arbitražnim postupcima, te da su u kontaktima sa ekspertima iz Sloveniije koji imaju veliko iskustvo u sporu između Slovenije i Italije.

„Oni treba da prouče u kom momentu trebamo ustati sa tužbom prema Međunarodnom sudu, za tu tužbu je potrebno da imamo određena istraživanja tla i na šta da se baziramo. Timovi imaju zadatak da vide na koji način bi smo mogli predložiti Međunarodnom sudu privrmenu mjeru za obustavlanje svih aktivnosti jer očigledno da namjeravaju da grade. Činjenica je, a to znaju i oni, da je samo jedan uslov ispunjen, a to je naseljenost po glavi stanovnika, što je za dobrosudsjedske odnose katastrofa. Razmišljamo o tom Vašem prijedlogu, vjerujte“, istakla je Golićeva.

Bundalo je kazao da ništa nije dalo efekta, ni rezolucije, ni demonstracije, te da neće pomoći ni tužbe.

„Klin se klinom izbija, a u međunarodnim odnosima to je princip reciprotiteta, koji je uvijek uspješan i uvijek efikasan. Na Vašem mjestu već sutra bi građevinske mašine bile na gradilištu, a ovakav projekat imao bi i snažne ekonomske efekte“, zaključio je Bundalo.

Biznis.ba