BiH

Vlade FBiH i RS-a usaglasile zabranu izvoza drvnih sortimenata iz BiH na dvije godine

Autor: Biznis.ba
Vlade FBiH i RS-a usaglasile zabranu izvoza drvnih sortimenata iz BiH na dvije godine

Kako saznajemo, radna grupa u koju su bili uključeni predstavnici drvoprerađivača iz BiH te privrednih komora oba entiteta usaglasila je mjere koje će dostaviti Vijeću ministara BiH.

Prva mjera je zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata na period od dvije godine. Druga mjera je uvođenje takse na izvoz rezane građe od bukve i hrasta. Entitetske vlade će tražiti i zaštitu domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, i to uvođenjem takse na izvoz ogrjevnog drveta na period od dvije godine.

Sredstva od taksi će se usmjeravati na namjenski račun i koristiti će se za zaštitu šuma i unapređenje gosporadenja šumama. Ove mjere naći će se na sjednici Vlade FBiH 14. juna, a uskoro bi trebale biti i zvanično usvojene.

Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta Privredne komore RS-a Lazo Šinik govori nam kako ove mjere neće biti konačno rješenje za zaštitu domaće drvne industrije, ali svakako doprinose poboljšanju snabdijevanja domaćeg tržišta drvnim sortimentima.

"Nemoguće je mjerom uvođenja taksi očekivati da prestane izvoz drvne sirovine iz BiH, ali bi nam značilo i kada bismo smanjili izvoz rezane građe lišćara. S četinarima to nije ogroman problem jer ih imamo dovoljno, a kapaciteti za naredne faze nisu tako razvijeni", kazao nam je Šinik.

On dodaje kako se BiH odnedavno suočava s povećanjem potražnje niže vrijednih sortimenata, između ostalog i potražnje ogrjevnog drveta koje je zbog nestašice već poskupjelo u odnosu na prošlu godinu.

Iz Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH potvrdili su nam kako je izvoz sirovine povećan u protekom periodu te da je zabrana izvoza jedina mjera koja može donijeti pozitivne rezultate za bh. drvnu industriju.

Podsjećamo, prošle godine su u oba bh. entiteta bile na snazi zabrane prometa trupaca koje nisu spriječile nestašicu dobara na tržištu. Stoga su Vlade FBiH i RS-a na zajedničkoj sjednici u oktobru 2017. donijele zaključak o usaglašavanju zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz BiH.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Šemsudin Dedić ranije nam je rekao kako zabrana izvoza drvne sirovine samo u jednom entitetu ne bi bila djelotvorna te kako oba entiteta moraju sarađivati. Prema njegovom mišljenju, usvajanje Zakona o šumama koji donosi Uredbu o kriterijima za raspodjelu sirovine koja će favorizirati preduzeća s najvećim stepenom finalizacije proizvoda je najdugoročnije rješenje problema nedostatka sirovine u BiH.

Biznis.ba / Klix.ba