BiH

VTKBiH - Analizom stepena digitalizacije u BiH do njenog unapređenja

Autor: Biznis.ba
VTKBiH - Analizom stepena digitalizacije u BiH do njenog unapređenja

Vanjskotrgovinska komora BiH i kompanija GlobalGPS BH predstavili su danas u Sarajevu projekt "Benchmarking informacionog društva i Indeks eSpremnost BiH" u okviru kojeg će biti izrađena studija koja će ponuditi presjek stanja u Bosni i Hercegovini u procesu digitalizacije društva i koja će služiti kao osnova za buduće strateško planiranje.

Istaknuto je da će u naredne dvije godine biti poznati prvi rezultati projekta, dok se u narednih pet godina očekuje značajno poboljšanje kada je riječ o digitalizaciji.

Potpredsjednik VTKBiH Vjekoslav Vuković rekao je da je digitalizacija neophodna za poslovanje s vanjskim svijetom, zbog čega je nužno realizovati ovakav projekt u saradnji s resornim institucijama u BiH.

Naveo je da je sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija u BiH jedan od brzorastućih sektora, u kojem je u posljednjih pet godina zaposlenost porasla 67 posto, dok su operativni kapaciteti kompanija u tom sektoru, u istom periodu, porasli 60 posto.

- Sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija u BDP-u BiH učestvije sa 9,7 posto, što je dobar rezultat s bzirom na to da je taj sektor kod nas još mlad - rekao je Vuković.

Direktor kompanije GlobalGPS BH Haris Hadžialić pojasnio je da će analizom biti prikupljeni pokazatelji koji su uspostavljeni 2001.-2004., i da će se pokušati na taj način odgovoriti gdje se nalazimo kao društvo po pitanju digitalizacije.

- Mi nećemo govoriti direktno o IKT industriji, već o korisnicima te industrije, prvenstveno o kompanijama, institucijama, ali i o društvu u cjelini - naglasio je Hadžialić.

Projekt analize stepena digitalizacije društva je dio ambicioznog Programa razvoja informacionog društva BiH, s ciljem promocije privrede i podrške usklađivanju izvozno orijentisanim firmama u približavanju modernim tokovima poslovanja i rada u EU i svijetu. Cilj je i da se pokaže sposobnost zemlje u usvajanju tehnologija, a samim tim i potakne njihova primjena u javnim uslugama, poslovnom okruženju i društvu, te na taj način ubrza razvoj i prosperitet BiH.

Biznis.ba  / FENA