BiH

VTKBiH pruža podršku preduzećima u nastupima na sajmovima u EU

Autor: Biznis.ba
VTKBiH pruža podršku preduzećima u nastupima na sajmovima u EU

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) danas je potpisivanjem ugovora sa predstavnicima deset malih i srednjih poduzeća (MSP) iz dva vodeća sektora u izvozu Bosne i Hercegovine, metalskog i/ili sektora elektroindustrije, te drvoprerade, započela implementaciju projekta „Podrška individualnim nastupima MSP-a iz BiH na sajmovima u zemljama EU“.

Ugovor su potpisali predstavnici kompanija: Cromex Prijedor, TT Kabeli Široki Brijeg, INOX Ajanović Tešanj, Steel Project Novi Travnik iz oblasti metalskog i/ili elektro sektora, te iz sektora drvoprerade predstavnici kompanija - Gazzda Sarajevo, Rukotvorine Konjic, Senex Čelić, Domus Zenica i Formino Teslić.

Ovih deset odabranih kompanija imaće različite oblike podrške od VTKBiH. Između ostalog, grupne konsultacije na početku projekta (pripremni sastanak za odabrane MSP), PR aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima), individualne podršku, finansijsku podršku (svakom odabranom MSP bit će obezbiijeđeno sufinansiranje troškova nastupa na sajmu u EU u iznosu do 5.000 KM).

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković istako je značaj malih i srednjih preduzeća u razvoju Bosne i Hercegovine napominjući da predstavljaju "kičmu" privrede Bosne i Hercegovine.

- Od ukupnog broja preduzeća u BiH 99 posto su mala i srednja, sa 60 posto doprinose BDP-u BiH i u njima je zaposleno 68 posto zaposlenih u BiH – naveo je Vuković

Pomoćnica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Brankica Pandurević i direktor BHEPA Enes Ališković istakli su značaj učešća bh. firmi na specijalizovanim sajmovima u inostranstvu.

Projekat „Podrška individualnim nastupima MSP-a iz BiH na sajmovima u zemljama EU“ je podržan u okviru Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), kao dio projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH” koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH, a provodi Eda – Agencija za razvoj preduzeća iz Banje Luke.

Biznis.ba / FENA