BiH

Zaposlenim koji primaju plaće iz Budžeta KS od naredne godine osnovica se povećava s 330 na 385 KM

Autor: Biznis.ba
Zaposlenim koji primaju plaće iz Budžeta KS od naredne godine osnovica se povećava s 330 na 385 KM

Vlada Kantona Sarajevo danas je donijela odluku na osnovu koje će od početka naredne godine za 16,7 posto biti povećana osnovica radnicima koji primaju plaće iz Budžeta KS.

Povećanje osnovice sa 330 na 385 KM odnosi se na zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji te državne službenike i namještenike. Ovakva odluka Kantonalne vlade uslijedila je nakon usaglašavanja sa sindikatima.

Povećanje osnovice znači 58 miliona KM više za ovu namjenu u narednoj, u odnosu na ovu godinu, što je ugrađeno u Nacrt budžeta KS za 2024. godinu. Kako navodi ministar finansija Kantona Sarajevo Emir Dedović, ovo povećanje, unatoč  smanjenom ponderu za KS i ostalim izazovima, ni na koji način neće ugroziti ni jednu drugu stavku koja se finansira iz kantonalnog budžeta.

Objašnjava da će na ovaj način konačno biti dostignuta visina osnovice na federalnom nivou te da se ovakvom odlukom u vremenu inflacije, želi zadržati kadar u institucijama Kantona.

„Nije bilo jednostavno doći do ovoga povećanja, ali naše je opredjeljenje da to uradimo, da institucije koje su do sada imale najmanju osnovicu od svih u Kantonu Sarajevo izjednačimo s nivoom Federacije. Na ovaj način šaljemo poruku da nam je stalo da institucije zadrže zaposlene, kako bi mogli neometano funkcionirati“, navodi ministar Dedović.

Kako dodaje, sa sindikatima je dogovoren nastavak pregovora vezano za druga prava koja proizilaze iz kolektivnih ugovora.

Ministar podsjeća da je Vlada ozbiljna u namjeri da sistem plaća sistemski uredi, te podsjeća da se otpočelo s projektom analize sistema plata i nagrada u KS u saradnji sa Ekonomskim institutom Sarajevo. Taj projekt ima za cilj da ujednači trenutne razlike, odnosno da se izradi katalog koeficijenata, kako bi zaposleni istog nivoa obrazovanja i na istim pozicijama u zdravstvu, obrazovanju ili ministarstvima imali imali iste plaće.

Biznis.ba