vlada ks

BiH

Data koncesija za izgradnju solarne elektrane u Ilijašu

Sarajevo

Vlada KS: Usvojen Program razvoja male privrede do 2027. godine

Infrastrukturno uređenje

Potpisani sporazumi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama KS

Vlada KS

Postignut dogovor o povećanju plata radnika komunalnih preduzeća

BiH

Ministar Bošnjak predstavio najznačajnije projekte u prvih 100 dana svog rada

Dobre vijesti

Šteta: Podrška Vlade FBiH za dionicu od tunela Kobilja Glava do Jošaničke petlje

BiH

Vlada KS donijela odluku o umanjenju decembarskog računa za 10 posto korisnicima Toplana

BiH

Uk otkrio detalje: Plan za čist zrak u KS težak 300 miliona KM

BiH

Ministar Kalamujić: Kantonalni stambeni fond kao važan partner za odgovorno upravljanje imovinom

Ministarstvo kulture i sporta

Hrasnica će uskoro dobiti modernu višenamjensku sportsku dvoranu

BiH

Vlada KS utvrdila Prijedlog budžeta u iznosu od 1,53 milijarde KM

BiH

Zaposlenim koji primaju plaće iz Budžeta KS od naredne godine osnovica se povećava s 330 na 385 KM

BiH

Za dva projekta modernizacije i rekonstrukcije izdvojeno oko 9,5 miliona KM

BiH

Vlade FBiH i KS razmijenile vlasništvo nad Terminalima Blažuj i hotelom Maršal

BiH

Vlada KS: Za biznis planove mladih 448.000 KM i 152.000 KM za edukaciju zanatlija

BiH

Vlada KS osigurala plaće za 56 mladih specijalista medicine

BiH

Vlada KS prihvatila zajam od 15 miliona eura kod EBRD-a za nabavku trolejbusa

BiH

Vlada KS: Radnicima koji budu na poslu za 1. maj mora biti plaćen prekovremeni rad

BiH

Vlada KS - IT sektor potencijalna strateška privredna grana u BiH