BiH

Žene predvode razvoj sektora živinarstva

Autor: Biznis.ba
Žene predvode razvoj sektora živinarstva

Nakon studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci, na odsjeku za geografiju, Danka Mikulić je 2004. godine stekla zvanje dipl. turizmologa.

Strukom se počela baviti još za vrijeme studija, najprije kao referent turizmolog u lokalnoj turističkoj agenciji, a zatim pri lokalnoj samoupravi opštine Srbac, gdje je 9 godina obavljala funkciju direktora JU Turistička organizacija opštine Srbac. U jednom momentu, u želji za drugačijim pristupom poslu i ličnim razvojem, kao i doprinosom široj društvenoj zajednici, odlučila je da napusti tadašnje radno mjesto i oproba se u realnom sektoru.

“Uz podršku i nagovor najbolje prijateljice, koja je već radila u ovoj oblasti, odlučila sam se da ta nova branša bude upravo živinarstvo, koje na području opštine Srbac ima već dugu tradiciju, te smo 2015. godine zajedno, kao ravnopravne suvlasnice, osnovale društvo sa ograničenom odgovornošću AVIS DM, koje se bavi proizvodnjom jednodnevnih pilića. Sam projekat bio je tzv. greenfield investicija, koja je počela sa izgradnjom jednog manjeg proizvodnog pogona u ruralnom dijelu opštine Srbac, u kome su instalirane polovne mašine za proizvodnju dan starih pilića. U naredne 4 godine kompanija je doživjela 2 proširenja kapaciteta, a svoj proizvodni pogon opremili smo i novom savremenom mašinom, te tako stvorili uslove za bolji proizvodni rezultat. Posljednjim proširenjem, proizvodni kapacitet povećao se za 3 puta u odnosu na prvobitni, te se trenutno u pogonu proizvede oko 5 miliona dan starih pilića godišnje, koji se plasiraju na tržište BiH,” kazala je Danka.

Kompanija zapošljava 9 stalno i 2 povremeno angažovana radnika, većinom mladih ljudi iz ruralnog područja opštine. Sa mladim ljudima sarađuju i kroz različite edukativne aktivnosti, omogućivši obavljanje stručne prakse za učenike i studente, izvođenje ogleda, izradu diplomskih i magistarskih radova, kao i organizovanje studijskih posjeta i stručnih ekskurzija. Žene, koje čine većinu zaposlenih radnika u kompaniji, nalaze se u vlasničkoj, ali i upravljačkoj strukturi, za čiju saradnju i međusobni odnos se mogu reći samo riječi hvale. Uspjeh kompanije, na čijem čelu se Danka nalazi od njenog osnivanja, ne smatra svojom ličnom zaslugom, već zaslugom svih zaposlenih. U saradnji sa Sweden/USAID FARMA II projektom, kompanija je osigurala dodatne uslove za rast i razvoj, a njena kompanija se snažno zalaže za jačanje uloge žena i uključivanje mladih u ekonomski razvoj u zemlji.

“Bavljenje privatnim poslom danas u BiH nosi sa sobom veliku odgovornost i rizik, ali i određeni stepen slobode i mogućnosti, kako za lični, tako i za društveni rast i razvoj. Raduje me što kroz bavljenje ovim poslom može pomoći bar jednom malom broju mladih ljudi da se stručno usavršavaju, da pronađu zaposlenje u branši koju su odabrali kao svoj poziv, a samim tim i da ostanu da žive i rade u Bosni i Hercegovini”, zaključuje Danka.

Biznis.ba