BiH

Značajan pad u proizvodnji i prodaji vode na tržištu u RS-u

Autor: Biznis.ba
Značajan pad u proizvodnji i prodaji vode na tržištu u RS-u

U Republici Srpskoj je u 2018., kao i u ranijim godinama, zabilježen slab napredak u realizaciji ugovora za korištenje voda, potvrđeno je u izvještaju entitetske Komisije za koncesije.

Kod izvjesnog broja koncesionih preduzeća, koja se nalaze u komercijalnom radu, zabilježen je značajan pad u proizvodnji i prodaji vode na tržištu („Planinski studenac“ d.o.o. Osmaci).

Dva koncesiona preduzeća rade povremeno s minimalnim kapacitetom („Instel“ d.o.o. Čajniče, „Kruna voda“ d.o.o. Mrkonjić Grad), potvrdili su iz Komisije.

Napominju i da postoje koncesiona preduzeća koja posjeduju izgrađene objekte i postrojenja za flaširanje vode, ali nisu ušla u komercijalnu proizvodnju, („Visokoalkalne vode - Aqua alca“ d.o.o. Derventa i „Aqua life“ d.o.o. Sokolac).

Prema stavovima koncesionara, na negativno stanje u ovoj oblasti, utiče, prije svega, nelojalna konkurencija, nedostatak obrtnih sredstava, predimenzionisanost kapaciteta, nekvalitetna oprema za punjenje vode u boce i slično.

Komisija smatra da je u narednom periodu potrebno izvršiti ponovnu provjeru rada ovih koncesionih preduzeća na terenu, te precizirati mjere koje bi dovele do pozitivnih pomaka s ciljem realizacije ovih ugovora.

Smatraju i da je daleko veći broj dodijeljenih koncesija odnosi na energetski sektor, dok su ostale oblasti značajno manje, te da je neophodno preduzeti sistemske mjere za privlačenje potencijalnih investitora u deficitarnim koncesionim oblastima.

(FENA)