voda

Dugotrajna suša

Catalonia gradi postrojenja za desalinizaciju uslijed nestašice vode

BiH

Značajan pad u proizvodnji i prodaji vode na tržištu u RS-u

BiH

Države jugoistočne Europe o regionalnoj suradnji u oblasti upravljanja vodama

BiH

Strana voda prelijeva domaće čaše