Podrška poljoprivrednicima

Evropsko Vijeće podržava reviziju poljoprivredne politike

Autor: Biznis.ba
Evropsko Vijeće podržava reviziju poljoprivredne politike
Foto: X

Zemlje EU-a dogovorile su mjere za reviziju dijelova zajedničke poljoprivredne politike EU-a za podršku poljoprivrednicima.

Mjere će smanjiti birokratiju i osigurati veću fleksibilnost poljoprivrednicima, objavilo je Evropsko Vijeće.

Dok su trajali razgovori, Brisel su paralisali traktori i poljoprivrednici koji protestuju. 

Danas su predstavnici država članica u Specijalnom odboru za poljoprivredu podržali ciljanu reviziju određenih osnovnih akata zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) koju je predložila Evropska komisija kao odgovor na zabrinutost izraženu od strane poljoprivrednika.

Ova revizija adresira poteškoće koje su se javile, na primjer, prilikom sprovođenja strateških planova i ima za cilj pojednostavljenje, smanjenje administrativnog opterećenja i pružanje veće fleksibilnosti za poštovanje određenih ekoloških uslovljenosti.

"Slušali smo naše poljoprivrednike i brzo smo reagovali kako bismo adresirali njihove zabrinutosti u vremenima kada se suočavaju s brojnim izazovima. Ciljana revizija pravila postiže pravu ravnotežu između osiguranja veće fleksibilnosti za poljoprivrednike i države članice i olakšavanja administrativnog opterećenja, uz istovremeno održavanje visokog nivoa ekološke ambicije u zajedničkoj poljoprivrednoj politici", kazao je David Clarinval, belgijski potpredsjednik vlade i ministar za samozaposlene, mala i srednja preduzeća i poljoprivredu, institucionalne reforme i demokratsku obnovu.

Osiguranje ciljanog odgovora

Revizija adresira određene elemente uredbi o strateškim planovima ZPP-a i uredbi o finansiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike (takozvana "horizontalna regulativa").

Tekst postiže pažljivu ravnotežu između potrebe održavanja visokog nivoa ekološke i klimatske ambicije u trenutnoj ZPP-i i osiguranja da se adresiraju zabrinutosti poljoprivrednika.

Prilagođavanje uslovima

Specijalni odbor za poljoprivredu danas je podržao promjene standarda Dobrih poljoprivrednih i ekoloških uslova (DPEU) koje je predložila Evropska komisija.

DPEU su set od devet standarda korisnih za životnu sredinu i klimu koji se primjenjuju na poljoprivrednike koji dobijaju podršku u okviru ZPP-a. Ovi standardi se također nazivaju i uslovima, imajući u vidu povezanost između poštovanja ovih zahtjeva i podrške koja se pruža poljoprivrednicima.

Jedna od glavnih promjena je uvođenje opće odredbe koja omogućava državama članicama da privremeno i ciljano odstupaju od određenih zahtjeva uslovnosti u slučaju neočekivanih klimatskih uslova koji sprečavaju poljoprivrednike da ih ispune. Jednom godišnje, države članice će morati obavijestiti Komisiju o takvim derogacijama.

Pored toga, uvode se specifični izuzeci od određenih standarda DPEU, kao što su:

- za DPEU 6 o pokrivenosti tla tokom osjetljivih perioda: države članice će imati veću fleksibilnost u odlučivanju koje tlo treba zaštititi i u kojoj sezoni, na osnovu nacionalnih i regionalnih specifičnosti

- za DPEU 7 o rotaciji usjeva: rotacija usjeva će ostati glavna praksa, ali će države članice moći koristiti diversifikaciju usjeva kao alternativu; ovo je manje zahtjevno za poljoprivrednike, posebno u područjima koja su podložna suši ili obilnim padavinama

- za DPEU 8: poljoprivrednici će biti obavezni održavati postojeće pejzažne karakteristike i ubuduće će biti ohrabreni, na dobrovoljnoj osnovi, da zemlju ostave neobrađenom ili da kreiraju nove pejzažne karakteristike putem eko-šema.

Podržana revizija također oslobađa male farme ispod 10 hektara kontrole i kazne vezane za poštovanje uslovnosti u okviru ZPP-a.

S obzirom da se radi o 65% korisnika ZPP-a, ali zauzimaju samo oko 10% poljoprivrednog zemljišta, to će značajno smanjiti administrativno opterećenje vezano za kontrole kako za poljoprivrednike tako i za nacionalne administracije, uz održavanje ciljeva u vezi s životnom sredinom.

Veća fleksibilnost za države članice i poljoprivrednike

U skladu sa prethodnim zahtjevima država članica, revizija će osigurati da zemlje EU sada mogu dva puta godišnje trajno izmijeniti svoje strateške planove ZPP-a, za razliku od jednom, kako trenutno stoji.

Ovo će omogućiti državama članicama veću fleksibilnost u suočavanju s promjenjivim uslovima.

Predsjedavajući Posebnog odbora za poljoprivredu sada će poslati pismo ponude Evropskom parlamentu.

Odbor Evropskog parlamenta za poljoprivredu odlučio je da za ovaj prijedlog iskoristi hitnu proceduru.

Očekuje se da će stav Parlamenta na prvom čitanju biti usvojen.

Uredbu potom treba formalno usvojiti Vijeće, potpisati predstavnici Vijeća i Evropskog parlamenta i objaviti u Službenom listu. Ako sve bude po planu, uredba će stupiti na snagu do kraja ovog proljeća.

S obzirom na izuzetno kratko vrijeme između usvajanja prijedloga od strane Komisije (15. marta 2024.) i njegovog predviđenog stupanja na snagu, ovo pokazuje opredijeljenost triju institucija da se brzo pozabave trenutnom situacijom evropskih poljoprivrednika, saopćilo je Evropsko Vijeće