Regija

Kirija za plažu na Jazu skoro 27.000 eura

Autor: Biznis.ba
Kirija za plažu na Jazu skoro 27.000 eura

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalao je javni poziv za zakup 25 lokacija javnih kupališta na Jazu, Mogrenu, Brijegu od Budve i plaži na ostrvu Sveti Nikola. Početna cijena kupališta, bez PDV-a, kreće se od oko 1.700 eura do 27.000 eura, piše Pobjeda.

Na plaži Jaz ponuđeno je 17 lokacija. Najjeftinije kupalište na Zutoj gredi dužine 40 metara može se dobiti po minimalnoj cijeni od 1.690 eura. Prema javnom pozivu, na tom kupalištu koje je javno-izaletničko može da se “podići” plažni bar površine šest kavdrata bez terase. Najskuplji je zakup kupališta na Jazu (središnji dio), za 105 metara i površine 4.140 kvadrata treba izdvojiti najmanje 26.951 euro.

Tip kupališta je javno-porodično i u okviru njega može da se odobri bar površine od deset kvadrata sa terasom od 100 kvadrata. Uz njega je planiran plutajući privremeni objekatponton i kiosk za prodaju karata navedeno je u konkursu. Na Mogrenu su ponuđena dva kupališta. Mogren II u dužini 130 metara i površine 1.082 kvadrata je javno-porodično. Na tom prostoru se može odobriti postavljanje konzervatora za sladoled i vitrina za sokove. Minimalna cijena zakupa je 5.276 eura.

MOGREN I, II

Početna cijena za Mogren I je 15.447 eura. Dužine je 100 metara i površine 1.950 kvadrata. To kupalište ima dozvolu za plažni bar površine 30 i terasu od 90 kvadrata. Morsko dobro ponudilo je i dva javno-porodična kupališta na plaži Brijeg od Budve tzv. Ričardovoj glavi. Prvo je u središnjem dijelu i dužine je 20 metara, površine 240 kvadrata, a početne cijene je 7.000 eura. Na njemu može da se postavi bar od 12 kvadrata sa isto tolikom terasom. Drugo kupalište je na istočnom kraju brijega, minimalne cijene zakupa od 11.170 eura, dugo je 53 metra, a površine 1.100 kvadrata. Tu može da se otvori bar od 18 kvadrata i terasa od 55.

SVETI NIKOLA

Plaža na sjeverozapadom kraju ostrva Sveti Nikola Školj dužine 205 i površine 6.300, na kojoj je planirano postavljanje privremenog ugostiteljskog objekta sa terasom, može se zakupiti po početnoj cijeni do 10.450 eura. Na istoj lokaciji plaža duga 40 metara površine 250 kvadrata, bez mogućnosti postavljanja privremenih objekata, može se zakupiti po cijeni od 500 eura.

Za zakup plaže “Pod murvom” na zapadnom dijelu ostrva (dužina 100 metara, površina 700 kvadrata) treba izdvojiti najmanje 4.239 eura.

Dva kupališta na Prijevoru, zapadnio dio Jaza, nalaze se unutar zaštićenog područja, pa je u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode zakupac dužan da pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine navedeno je u javnom pozivu. Konkurs je otvoren do 8. marta. Javno otvranje ponuda biće održano 11. i 12. marta.

Biznis.ba / NN