Svijet

Ekonomski povratak EU na nivo prije pandemije tek krajem 2022.

Autor: Biznis.ba
Ekonomski povratak EU na nivo prije pandemije tek krajem 2022.

Evropska komisija u svojoj posljednjoj ekonomskoj prognozi za kraj 2020. godine predviđa privredni pad od 7,8 procenata na nivou Evrozone, odnosno 7, 4 na nivou cijele EU.

Za 2021. godinu predviđen je ekonomski opravak od 4, 2 procenata BDP, odnosno 4,1 procenat u 2021. godini i 3 procenata u 2022. godini.

"To znači da će BDP cijele EU dostići nivo koji je imao prije pandemije krajem 2022. godine", kaže evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni.

U Evropskoj komiji napominju da je teško napraviti ekonomsko predviđanje u ovako "nesigurnoj situaciji" koju opsuju kao najdublju recesiju u istoriji EU.

"Ekonomski pad u prvoj polovini 2020. godine je ispraćen jakim oporavkom u trećem kvartalu uslovljenog popuštanjem mjera zatvaranja. U posljednjim nedjeljema pandemija opet dobija na snazi, nove mjere zatvaranja se uvode, a ekonomki opravak je prekinut", kaže Đentiloni.

U Evropskoj komisiji kažu da očekuju da će se neke mjere zatvaranja održati sve do kraja perioda predviđanja (2022. godine), ali se očekuje postepeno popuštanje tokom 2021. godine.

Kada je u pitanju globalna ekonomska situacija, isključujući EU, očekuje se pad BDP od 3,8 procenata u 2020. godine i oporavak od 4, 7 procenata u 2021. odnosno 3, 7 u 2022. godini.

Biznis.ba / Tanjug