Bosna i Hercegovina zbog pandemije izgubila pola miliona turista

U periodu januar – juni 2020. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 209.802 posjete, što je manje za 70,6% i 504.485 dolazaka, što je manje za 65,6% u odnosu na isti period 2019. godine.

Ovo su podaci koje je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila u petak 7. augusta.

Broj noćenja domaćih turista manji je za 53,0%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 71,1% u odnosu na isti period 2019. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 41,6% dok je 58,4% učešće stranih turista.

Iako Agencija za statistiku ne spominje uzroke pada, lako je zaključiti da je on počeo već u februaru 2020., sa prvim naznakama pandemije. U januaru je zabilježen tada obećavajući rast veći od 16 posto, u februaru zabilježen je manji pad od tri posto. Ipak, pravi šok došao je u martu kada je broj turista pao za vrtoglavih 71,9 posto.

Iz podataka Agencije za statistiku je evidentno da je udio domaćih turista u odnosu na strane turiste u godini pandemije koronavirusa drastično povećan – čak 44 naprema 56. Podaci iz 2019. godine su pokazali da je tadašnji omjer iznosio 29 naprema 71.

Također, zanimljivo je da je ove godine ukupni broj turista bio 209.802, dok je tokom 2019. godine broj domaćih turista bio gotovo identičan – 209.565.

Agencija za statistiku je uporedila i prošlogodišnje brojeve gostiju iz pojedinačnih država sa brojevima dostupnim u 2020. godini – drastičan pad je evidentan, ali nije isti u svim državama.

Broj noćenja, plavo 2020., sivo 2019. Broj noćenja, plavo 2020., sivo 2019.

Zanimljivo je da je najveći procentualni pad zabilježen s gostima iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore – između 43 i 47 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (32,6%), Srbije (20,3%), Slovenije (6,1%), Turske (4,0%), Crne Gore (3,7%), Njemačke (3,0%), Kine (2,3%), Italije i Austrije (sa po 2,0%), što je ukupno 76,0%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 24,0 % noćenja.

Broj noćenja, plavo 2020., sivo 2019. Broj noćenja, plavo 2020., sivo 2019.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa 12,2 noći, Južnoafrička Republika sa 5,6 noći, Kuvajt sa 4,9 noći, te Kipar sa 4,1 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,0%.

Ipak, taj sektor je pretrpio veliki negativni utjecaj pandemije, pa je za razliku od perioda januar-jun 2019. kada je zabilježeno 1.349.818 noćenja, od januara do juna 2020. taj broj iznosio 460.335 što predstavlja pad od 34,1 posto.

Detaljne podatke možete pročitati u saopćenju Agencije za statistiku.

 

Biznis.ba