Ferk donio Pravilnik o kontnom planu i više rješenja dozvole za rad

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine u utorak je usvojila novi Pravilnik o regulatornom kontnom planu.

Osnovni razlog za donošenje novog Pravilnika o Regulatornom kontnom planu je donošenje Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za gospodarska društva (Službene novine Federacije BiH, broj 81/21) koji je zasnovan na Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, 15/21), Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finacijskog izvještavanja (MSFI) te drugim propisima koji uređuju gospodarski sustav.

Na redovitoj sjednici je doneseno sedam rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, Team:Media d.o.o. iz Vogošće, Eco-Energy d.o.o. iz Tešnja, Proizvodnja električne energije Nermina iz Zenice,  d.o.o. Solar Gold Bihać,  Samelay d.o.o. Tešanj i Jaklići B&B d.o.o. Prozor-Rama, priopćeno je iz Ferka.

Također, doneseno je i 14 rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva: Farex d.o.o. Tešanj za dvije solarne fotonaponske elektrane Farex 1 i Farex 3 , d.o.o. Solar Gold Bihać za četiri solarne fotonaponske elektrane Solargold A, B, C i D, Herceg Maglaj, d.o.o. za dvije solarne fotonaponske elektrane Herceg 1 i Herceg 2, Has-komerc d.o.o. Zenica za dvije solarne fotonaponske elektrane Raspotočje 1-23 kW i Fabulas 1.

Zatim, rješenje za Tešanjska vrela d.o.o. Tešanj za solarnu fotonaponsku elektranu Dijamant, Subašić d.o.o. Tešanj za solarnu fotonaponsku elektranu Subašić 23-1, Mamba, Vlasnik: Bešlagić Asmir iz Tešnja za solarnu fotonaponsku elektranu Mamba i Proizvodnja električne energije Hido iz Tešnja za solarnu fotonaponsku elektranu Hido 1.

Kad je u pitanju naftno gospodarstvo, Regulatorna komisija je donijela tri rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva : ALMY d.o.o. Zenica, Papić d.o.o. Tomislavgrad i d.o.o. Ibrahimović Bosanska Krupa.

Doneseno je i jedno rješenje po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva Holdinsa d.o.o. Sarajevo i jedno rješenje po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva  doo Ibrahimović Bosanska Krupa.

Ferk je donio i rješenja o obvezi plaćanja regulatorne naknade u 2021. godini za imatelja dozvole Solatronik d.o.o. Sarajevo.

Na današnjoj redovitoj sjednici donesena je i Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imatelja dozvole za rad Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju za 2022. godinu.

Kada su u pitanju nacrti dozvola, na redovitoj sjednici usvojen je jedan nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije i imenovan voditelj postupaka javne rasprave za podnositelja zahtjeva “Global Ispat Kil” d.o.o. Lukavac.

Navedeni nacrt dozvole može se preuzeti na web stranici www.ferk.ba, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na Nacrt do 24. prosinca ove godine do 15 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu, [email protected]

Na kraju, Ferk je donio sedam rješenja po žalbama kupaca. Obavijesti za javnost su dostupne na web stranici, www.ferk.ba.

 

(FENA)