Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u 15h

Padavine koje su pale u protekla 24h i koje se prognoziraju u naredna 24h uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

–  Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

– Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

– Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

– Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu‐Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Usljed obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save). Vodotoci na kojima je došlo do značajnog povećanja vodostaja su na gornjem toku sliva rijeke Bosne, posebno sliv rijeke Željeznice, odnosno područje Sarajevskog polja, kao i sliv rijeke Prače.

Nove padavine prognozirane u naredna 24h za područje gornjeg toka sliva rijeke Bosne, Željeznice i Prače, mogu prouzrokovati novi porast vodostaja i dostizanje kota pri kojima može doći do izlijevanja. Iz tog razloga upozoravamo nadležne institucije na aktivno djelovanje u skladu sa svojim nadležnostima, kao i građane uz navedene vodotoke na pojačan oprez tokom naredne noći.

Vodostaj na hidrološkim stanicama Ilidža na Željeznici, Vodoprivreda na Miljacki, te Prača na Prači u zadnja tri sata, tačnije od 12:00‐15:00h je u opadanju, ali se zbog novih padavina u toku noći očekuje novi porast.

U narednim Informacijama koje će davati Agencija biće preciziran porast vodostaja na navedenim hidrološkim stanicama.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se u noći sa 06.11. na 07.11.2021. godine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko‐hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju, AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

(Biznis.ba)