Poreska uprava RS omogućila dostavu računa direktno na e-mail vlasnika

Poreska uprava Republike Srpske omogućila je novu uslugu poreskim obveznicima-vlasnicima nepokretnosti, te sada svoj poreski račun za porez na nepokretnosti mogu dobijati na ličnu e-mail adresu.

Ta usluga Poreske uprave je nastavak aktivnosti na pojednostavljenju procedura i digitalizaciji procesa u toj instituciji, s ciljem da poreski obveznici na lakši, brži, jednostavniji i jeftiniji način izvršavaju svoje poreske obaveze, odnosno da Poreska uprava RS bude joše efikasniji servis građana.

Spomenuta usluga je posebno korisna za poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti iz Republike Srpske koji žive ili rade u inostranstvu, a koji od sada svoje poreske račune mogu dobijati na e-mail adresu, te pravovremeno izmiriti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne sankcije.

Ta usluga Poreske uprave RS omogućena je novim Zakonom o poreskom postupku RS kojim je konkretizovan način dostavljanja elektronskim putem, u smislu da se poreski obveznik saglasi sa tim načinom dostavljanja, te se dostavljanje vrši na adresu elektronske pošte poreskog obveznika.

Uprava je na svojoj internet stranici, u sekciji Nepokretnosti, postavila stručno uputstvo za davanje saglasnosti za dostavljanje poreskih akata elektronskom poštom i obrazac saglasnosti za dostavljanje poreskih akata. Poreski obveznik samo treba da popuni obrazac saglasnosti, navede svoju e-mail adresu i da lično ili poštom dostavi popunjen i potpisan obrazac nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave RS.

Oni koji se odluče za tu uslugu po dobijanju poreskog računa na e-mail adresu imaju obavezu da sa svog e-maila potvrde prijem i tu se završava kompletna procedura.

Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike da popune i potpišu obrazac saglasnosti i dostave Poreskoj upravi RS i na taj način steknu mogućnost dobijanja poreskog računa za nepokretnosti na mmail adresu i tako uštede i vrijeme i novac i sebi i Upravi, saopćeno je iz te institucije.

(FENA)