PSBiH-Komisija usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2019.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Usvojen je Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2019. godinu.

Komisija je usvojila zaključak koji će biti upućen Predstavničkog domu PSBiH na izjašnjavanje, a kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da hitno pristupe sveobuhvatnoj realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2019. godinu, te da Predstavničkom domu PSBiH najkasnije do 31. marta 2021. dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja.

Usvojen je i zaključak, koji će također biti upućen Domu na izjašnjavanje, kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da hitno završe sa uspostavnom sistema internih kontrola u institucijama BiH.

Dalje se u zaključku navodi potreba da se posebna pažnja posveti jačanju sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja, te da se uspostavi odgovarajući sistem internih kontrola kojim će institucije smanjiti rizik od ponavljanja istih grešaka ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

 

(FENA)