Sarajevska berza u 2020. godini zabilježila rast, pandemija imala ograničen utjecaj na tržište

Ako 2020. godinu uporedimo sa 2018. godinom, kada je promet iznosio 288,196 miliona KM, procentualni porast iznosi 87,60 posto.

“Ako posmatramo kretanje cijena na berzanskom tržištu, izraženih kroz berzanske indekse, dolazimo do zaključka da su tri indeksa 2020. godinu završila sa pozitivnim performansom, a dva sa negativnim” naveo je Mirica.

Najveći porast vrijednosti zabilježio je SASX-FN, indeks ponderisan fundamentalnim pokazateljima poslovanja kompanija, koji je godinu završio u plusu od 16,01 posto. Slijedi neponderisani indeks SASX-30 sa plusom od 11,11 posto, te indeks investicionih fondova BIFX sa 2,95 posto porasta vrijednosti.

Mirica kaže da je negativan performans zabilježen kod SASX-10, koji prati kretanje 10 najvećih kompanija na domaćem tržištu mjereno po tržišnoj kapitalizaciji i učestalosti trgovine. SASX-10 je u 2020. godini izgubio 4,05 posto svoje vrijednosti. Također negativan godišnji performans zabilježen je i kod SASX-BBI, i to od 3,59 posto.

“Iz svega navedenog se može zaključiti da je pandemija koronavirusa imala ograničen utjecaj na domaće tržišta kapitala, bar u 2020. godini. Razlog za to je jednostavan: kompanije iz realne ekonomije koje su najviše pogođene efektima pandemije – turizam, hotelijerstvo, rent-a-car agencije i slične, uglavnom nisu dionička društva čijim dionicama se trguje na domaćem berzanskom tržištu” zaključio je Mirica u razgovoru za Fenu.

Biznis.ba / FENA