Smailbegović: Samo kroz dijalog se može doći do nekog rješenja

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) na sastanku održanom u srijedu u Širokom Brijegu zatražilo je podršku od predsjednika HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića za donošenje Zakona o doprinosima FBiH u kojemu će biti zakonski regulirana obaveza Vlade FBiH da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu s rastom prihoda.

Predsjednik HDZ-a i HNS-a ocijenio je kako zaživljava jedna interesna komunikacija između gospodarstvenika, politike i svih onih koji kao eksperti pokušavaju urediti sustave u BiH.

– Moramo malo ubrzanije mijenjati sve ono što je nužno da bi naše gospodarstvo postalo konkurentnije, a isto tako trebamo stvoriti ambijent kako bi naši ljudi ostali ovdje i da potrebnim izmjenama stvorimo bazu da nema sive ekonomije, sivog tržišta, da sve ono što je u BiH prepoznato kao segment rada, bude dio našeg sustava – kazao je Čović u izjavi za medije.

Ustvrdio je kako zajednički cilj svih razina vlasti i gospodarstvenika treba biti da mladi ne odlaze iz BiH, a to se, po njegovim riječima, može ostvariti davanjem potpuno nove dimenzije vrijednosti rada.

– U EU nam nitko neće ništa pokloniti, a od nas se traži samo da napravimo vlast i da ovakve stvari počnu funkcionirati. Moramo uspostaviti vlast, a onda rješavati sva ostala otvorena pitanja, a moram biti iskren i kazati kako mi se čini da razgovori koje vodimo posljednjih par dana ukazuju na to da će se naći kompromis i da Vijeće ministara pa time i Parlamentarna skupština BiH profunkcioniraju – naglasio je Čović.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović istaknuo je kako se samo kroz dijalog može doći do nekog rješenja.

– Na današnjem sastanku fokus je bio na tri stvari. Prva je da je dogovoren Zastupnički dom za sljedeći tjedan, prije kojega smo pokušali urediti i Zakon o doprinosima, dakle da imamo garanciju smanjenja stopa doprinosa u narednim godinama u ovisnosti o rasta prihoda fondova i cijenimo da je ovaj prvi korak dobar pomak, ali da to još uvijek nije dovoljno – kazao je Smailbegović.

Kao drugu stvar naveo je porez na dohodak koji uvodi oporezivanje dividende.

– Nemamo ništa protiv toga, ali smatramo kako se treba dobiti intervencija u porezu na dobit tako da svi oni koji investiraju u firme, opremu, tehnologije i objekte budu oslobođeni tog poreza, a s druge strane ravnotežu bi donio ovaj porez na dividendu kako bi se destimuliralo ovaj porez i uzimanje svježeg novca iz firmi – naglasio je Smailbegović.

Treća stvar koju je naveo vezana je za sljedeći sastanak, a riječ je o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

– Želimo urediti bolovanje, odnosno zloupotrebu bolovanja na jedan drugačiji način. Bosna i Hercegovina ima stvarno visok postotak bolovanja u odnosu na druge zemlje EU. Tu smo donijeli dvije osnovne mjere kojima bismo smanjili zloupotrebu bolovanja. Prva mjera je smanjenje bolovanja na teret poslodavca s 42 na 15 dana, a druga je da, ako je riječ o povredi na radu i bez obzira je li poslodavac kriv ili ne, kompletan trošak liječenja i bolovanja ide na teret poslodavca – kazao je Smailbegović.

Direktor kompanije Violeta iz Gruda Petar Ćorluka mišljenja je da se uspio naći neki zajednički interes za poboljšanje ambijenta za investitore, nova zapošljavanja, ali i za povećanje plaća u realnom sektoru.

– Na politici je da to implementira i dovede do toga da zaživi u praksi i mislim kako će biti svima bolje. U razvijenijim zemljama poput Poljske, Češke i Slovačke u koje ‘Violeta’ izvozi svoje proizvode vidimo da su nameti puno manji, a standard viši i da država bolje funkcionira. Mi se trudimo vlastima objasniti da kada se poboljša ambijent, kada se povećaju potrošnja, životni standard i plaće, tada će i država uzeti više doprinosa – zaključio je Ćorluka.

Biznis.ba / FENA