Smanjena dugovanja Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvješćem o dugu za drugi kvartal 2018. godine kada je, po osnovi vanjskog duga, bilo angažirano ukupno 67.704.580,89 maraka u više valuta i od više kreditora.

Vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.850.965.653 KM ili 2.891.486.329 dolara. Nominalni iznos, izražen u domaćoj valuti, veći je od duga u proteklom kvartalu za 219.642 maraka ili za 0,005 posto. U usporedbi sa stanjem duga izraženog u dolarima na kraju drugog u odnosu na podatak s kraja prvog kvartala, dug je manji za 164.301.899 dolara ili 5,38 posto, izvijestili su iz ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U drugom kvartalu 2018. godine, obzirom na adekvatnu razinu likvidnosti jedinstvenog računa riznice FBiH i smanjene potrebe za financiranjem, Federalno ministarstvo financija otkazalo je sve planirane aukcije vrijednosnih papira.

Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na dan 30.6.2018. iznosio 823.233.593 maraka (490.699.966 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je manji za 72.759.714 KM ili 8,12 posto.

Ukupan dug je na ovaj dan iznosio 5.674.199.246  maraka ili 3.382.186.295 dolara i manji je od duga u proteklom kvartalu za 72.540.072 maraka  (1,26 posto).

I ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske FBiH, u iznosu od 5.654.166.594 KM ili 3.370.245.551 dolara, manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 62.792.797 maraka ili 1,1 posto.

Izvješće o dugu za drugi kvartal bit će objavljeno na web-stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljeno Parlamentu FBiH radi informiranja.

Biznis.ba / FENA