U BiH 99 posto svih preduzeća čine mala i srednja

Od ukupnog broja preduzeća u BiH 99 posto su mala i srednja koja s 60 posto doprinose BDP-u BiH, istaknuto je na 2. konferenciji “Kako bolje podržati razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH”.

Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mate Franjičević precizirao je da je u malim i srednjim preduzećima zaposleno 68 posto od ukupnog broja zaposlenih u BiH, što govori o njihovoj važnosti.

– Akt o malom preduzetništvu bi mogao biti zajednički nazivnik za harmonizaciju našeg zakonodavstva s onim u EU, ali i za harmonizaciju zakona u BiH na različitim nivoima vlasti – rekao je Franjčević.

Zamjenik šefa misije Ambasade Švedske u BiH Torgny Svenungsson naveo je da je njegova zemlja snažan zagovornik integracije Bosne i Hercegovine u evropsko tržište i razvoja tržišne ekonomije u BiH.

– Zadovoljstvo nam je što podržavamo ovaj četvorogodišnji projekt “Akt o malom preduzetništvu” kroz koji će na različitim nivoima vlasti biti sačinjen harmoniziran strateški i pravni okvir za taj važan segment bh. privrede – dodao je Svenungsson.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković izjavio je da mala i srednja preduzeća u BiH samostalno rastu i stihijski se razvijaju a da bi se to izbjeglo potrebno je usklađivanje s pravilima i propisima EU, te usklađivanje propisa unutar BiH.

Konferenciju su zajedno organizirali Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Vijeće stranih investitora u BiH i Eda – Agencija za razvoj preduzeća, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida) putem Ambasade Švedske.

Biznis.ba / FENA