Vlada FBiH odobrila Plan poslovanja Željeznica Federacije BiH za 2020. godinu

Federalna vlada je izmijenila Uredbu o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH – Prečišćeni tekst i Uredbu o postupku procjene uticaja propisa. Ovo je učinjeno s ciljem stvaranja pretpostavki da Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU preuzme poslove koji se odnose na osiguravanje stručne i organizacione osnove za uvođenje metodologije analize uticaja propisa, te koordinira saradnju federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i organizacija koje vrše javna ovlaštenja, s poslovnom zajednicom i civilnim društvom.

Ujedno su poslovi koji se odnose na procjenu uticaja propisa brisani iz djelokruga Generalnog sekretarijata.

ODOBREN PLAN POSLOVANJA ŽELJEZNICA FBiH ZA 2020. GODINU

Federalna vlada odobrila je Plan poslovanja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu, koji je urađen za preduzeće kao cjelinu, posebno za Željezničku infrastrukturu i Željezničkog operatora. Plan Željezničke infrastrukture i Plan Željezničkog operatora i kao cjelina čini Plan Društva.

Planom je predviđeno povećanje ukupnog prihoda u odnosu na procjenu izvršenja za 2019. godinu za 32,6 posto, što je zasnovano prvenstveno na planiranom povećanju vlastitih kao i prihoda iz drugih izvora. Predviđeno je i povećanje ukupnih troškova u odnosu na procjenu izvršenja za 2019. godinu za 22,9 posto.

U osnovnoj djelatnosti u 2020. godini predviđen je prijevoz 9.120.000 tona robe, od čega u unutrašnjem saobraćaju 5.560.000 tona i 3.560.000 tona u međunarodnom saobraćaju.

Planirano je ostvarenje 978,6 miliona tarifskih kilometara, 868,4 miliona eksploatacionih neto tonskih kilometara (NTKM), prijevoz 504.000 putnika, uz 40,4 miliona putničkih kilometara i povećanje udjela na transportnom tržištu masovnog prijevoza robe, naročito u dijelu prijevoza za potrebe teške bazne industrije i prijevoza nafte.

Među strateškim ciljevima ove kompanije su navedeni prijevoz nafte i naftnih derivata željeznicom, priprema Društva – Željezničkog operatora za izlazak na tržište željezničkih transportnih usluga van BiH, povećanje prijevoza kontejnera željeznicom i udjela finansiranja iz budžeta FBiH uvođenjem akciza, smanjenje troškova u svim organizacionim dijelovima preduzeća, usklađivanje i primjena zakonskih propisa, zaštita imovine u svim segmentima i svim nivoima, pružanje usluga popravke vagona i lokomotiva i industrijskih kolosjeka, podizanje kvaliteta usluge prijevoza putnika i uvođenjenovih putničkih linija i drugo.

Između ostalog, planirano je da će do kraja planske 2020. godine doći do značajnog smanjenja i racionalizacije radne snage prirodnim odlivom, a radna mjesta će biti popunjavana unutrašnjom preraspodjelom iz postojećeg raspoloživog kadra.

INFORMACIJA O STRANIM ULAGANJIMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj o radu Savjeta za strane investitore Federacije BiH za 2019. godinu.

Savjet je prošle godine nastojao svojim aktivnostima dodatno jačati saradnju i koordinaciju različitih nivoa vlasti koji učestvuju u njegovom radu, s ciljem izgradnje takve strukture koja će u svakom trenutku moći odgovoriti potrebama stranih investitora.

Uz ovaj izvještaj dostavljeni su i podaci o stranim ulaganjima za 2018. godinu, koja su u Bosni i Hercegovini iznosila 783,4 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 477,2 miliona KM. To znači da je Federacija BiH u ukupnim stranim ulaganjima u BiH učestvovala sa 60,91 posto.

Među pet zemalja koje su pretprošle godine najintenzivnije ulagale u Federaciju BiH su Hrvatska (100 miliona KM), Nizozemska (80 miliona KM), Njemačka (74,7 miliona KM), Austrija (74,2 miliona KM) i Velika Britanija (38,3 miliona KM).

ZA REPREZENTACIJU KOŠARKE U KOLICIMA BiH 20.000 KM

Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta FBiH za 2020. godinu, u iznosu od 20.000 KM, s ciljem finansijske podrške pripremama reprezentacije košarke u kolicima BiH i učešća na Evropskom prvenstvu košarke u kolicima, koje se održava u Atini od 10. do 21. septembra 2020. godine.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da zahtjev za izdvajanje ovih sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija koje će, u skladu s ovim zahtjevom, za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti Prijedlog konačne odluke.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je usvojila i izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s planom privatizacije, kao i Finansijski izvještaj ove agencije za 2019. godinu.

Usvojena je informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Također je usvojena i informacija o provedbi Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, zaključno sa 31.12.2019. godine.

Prihvaćena je inicijativa za izdvajanje sredstava tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2020. godinu u iznosu od 15.000 KM, za nabavku softverskih licenci za potrebe Vrhovnog suda FBiH.

Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Vlada je dala saglasnosti za sponzorisanje HŠK Zrinjski u iznosu od 300.000 KM (bez PDV-a) i NK Široki Brijeg, u iznosu od 240.000 KM (bez PDV-a).

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog društva – direktora i izvršnih direktora – zbog isteka mandata, te za imenovanje, na period od četiri godine, Mirsada Mujića za generalnog direktora, Nedima Matoruge za izvršnog direktora za razvoj i informacione sisteme i Mensuda Bašića za izvršnog direktora za poštanski promet. Saglasnost je, također, data da za v.d. izvršnu direktoricu za ekonomsko-finansijske poslove, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci, bude imenovana Suada Mahović.

Prethodne saglasnosti date su i Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje članova Uprave, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Mate Rupčića za direktora – predsjednika Uprave, Ivan Sušca za član Uprave – izvršnog direktora za razvoj sistema sustava i marketing i Ljube Vujice za člana Uprave – izvršnog direktora za poštansku tehnologiju, na period od četiri godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva Vlada FBiH danas je opunomoćila Fahrudina Smailagića (Igman d.d. Konjic) i Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar), saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA