Vlada ZDK isplatila poticaje za proljetnu sjetvu

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je shodno zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) izradilo Program mjera podsticaja za proljetnu sjetvu, koji je usvojen na 57. sjednici održanoj 21.05.2020. godine.

Ovo ministarstvo je sa jedinicama lokalne samouprave, zajednički planiralo iznos potrebnih sredstava, shodno odredbama člana 22. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/20, 27/20 i 33/20), a za njegovu realizaciju u Budžetu ZDK-a su osigurana sredstva u iznosu od 339.610,00 KM.

S područja ZDK-a za sredstva poticaja aplicirale su općine Tešanj, Usora, Doboj Jug, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Kakanj, Breza, Olovo te gradovi Zenica i Visoko.

Dana, 27.05.2020. godine potpisan je sporazum između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a i općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona kojim su regulisani međusobni odnosi, nadležnosti, obaveze i visina podrške iz budžeta Federacije BiH, ZDK-a te gradova i općina.

Dana 28.08.2020. godine Zeničko-dobojski kanton je isplatio sredstva koja su planirana u budžetu, i to – općini Doboj Jug 20.000 KM, općini Žepče 40.000 KM, gradu Visoko 70.000 KM, općini Zavidovići 1.000 KM, općini Kakanj 20.000 KM, općini Olovo 6.000 KM, gardu Zenica 36.324 KM, općini Tešanj 50.000 KM, općini Breza 6.286 KM, općini Maglaj 50.000 KM i općini Usora 30.000 KM.

Prema potpisanom sporazumu utrošak sredstava je strogo namjenski i o utrošku su jedinice lokalne samouprave dužne dostaviti precizan izvještaj.

U slučaju nenamjenskog korištenja ili neutroška odobrenih sredstava Kantonalno i Federalno ministarstvo imaju pravo pokretanja mehanizma povrata sredstava, saopćeno je iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.

(FENA)