Gradnja tunela Hranjen neće se financirati sredstvima Elektroprivrede BiH

Vlada Federacije BiH, na sjednici održanoj 22. novembra 2019. godine, nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o inicijativi za finansiranje projekta Izgradnja brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1 iz akumulirane dobiti privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, zadužila je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da u roku od 30 dana pripremi Skupštinu društva te da sredstva iz akumulirane dobiti ovog društva od 45.000.000 maraka usmjeri za izgradnja brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se 13. decembra 2019. godine obratilo Elektroprivredi BiH d.d. tražeći dostavljanje informacija o poduzetim aktivnostima na pripremi Skupštine društva i o detaljnom planu daljih aktivnosti.

Elektroprivreda BiH je 25. decembra 2019. godine dostavila izjašnjenje o nemogućnosti realizacije zaključka Vlade od 22. novembra 2019. godine te za to navela više objektivnih razloga.

Stoga je Vlada danas, prihvativši informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak o prestanku važenja zaključka od 22. novembra 2019. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba