Kompanije

Banjalučka Elektrokrajina ove godine u gubitku 3,6 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Banjalučka Elektrokrajina ove godine u gubitku 3,6 miliona KM
Informacije su objavljene u periodu kada je Elektroprivrda RS, kojoj Elektrokrajina pripada, najavila promjene u svom poslovanju i smanjenje broja radnika.

Ukupni prihodi ovog peduzeća ostvareni od prodaje robe koju vrše isključivo na domaćem tržištu - prodaja učinaka i aktiviranja ili potrošnja robe ili učinaka, prodaja nekretnina i materijala te naplata otpisanih potraživanja, iznose oko 171,5 miliona KM. Najviše novca zaradili su po osnovu naplate otpisanih potraživanja i to oko 2,9 miliona KM.

Kada je riječ o rashodima koji iznose 175 miliona KM, najviše novca je otišlo na nabavku "robe" - oko 112 miliona KM. Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda povećani su za oko 2,4 miliona KM i iznosili su na kraju septembra oko 33,3 miliona maraka.

Elektrokrajina posluje u sklopu Elektroprivrede RS (ERS) i najveće je distributivno preduzeće ovog sistema. Jučer je održana i konferencija za novinare na kojoj je v. d. generalnog direktora ERS Luka Petrović predstavio plan o reorganizaciji i promjeni u dosadašnjem poslovanju naglasivši da će doći do razdvajanja djelatnosti distribucije i snabdijevanja, prenosi Klix.

Također, broj uposlenih bit će smanjen za 15 posto. U tu svrhu bit će objavljen poziv za dobrovoljni odlazak uz stimulativne otpremnine.

"Cilj je da se razdvoji efikasnost od neefikasnosti, kako stimulativnim otpremninama, tako i koeficijentima, odnosno platama. Odliv stručne radne snage iz sistema mora biti spriječen, a neefikasnost se ne može finansirati iz odobrenih regulatornih okvira. Razdvajanje tržišnih i netržišnih djelatnosti u elektroenergetskom sektoru obaveza je koja proizilazi ne samo iz obavezujućih energetskih paketa EU, nego i iz predstojećeg zakona o električnoj energiji", rečeno je na konferenciji.

Biznis.ba