Rast i razvoj

Bh. kompanije: 'Trgošped' - privredno čudo iz Kaknja

Autor: Biznis.ba
Bh. kompanije: 'Trgošped' - privredno čudo iz Kaknja
Kakanj

Rudnik mrkog uglja, Termoelektrana i fabrika Cementa još u vrijeme bivše Jugoslavije, Kakanj su stavili na mapu prepoznatljivih industrijskih sredina.

U takvoj sredini, rađao se i poduzetnički duh. Čim je tadašnja država dopustila osnivanje kompanija s privatnim vlasništvom, u Kaknju je Iso Zaimović sredinom 1990. godine osnovao Trgošped.

Prve poslove ovo, tada trgovinsko i transportno društvo, radilo je za Cementaru Kakanj. Danas je to kompanija koja posluje u nizu sektora.

Osnivanjem građevinske operative potkraj 90-tih investirana su značajna sredstva u kupovinu cisterni, teretnih vozila i građevinskih mašina. Firma stiče iskustvo u obavljanju svih građevinskih radova od izgradnje, preko rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica i mostova, do izvođenja rudarskih radova.

Kamenolom Borovička stijena počinje sa radom 2003. Godinu kasnije je instalirana Betonara, a 2005. godine puštena je u pogon Asfaltna baza. Sve to je omogućilo proizvodnju tehničkog kamena, betona i asfalta. U prvoj izgrađenoj zgradi je već preko pet godina moderni salon keramike Walls and Floors.

U vlasništvu Trgošpeda je i Baucentar, maloprodaja sa širokom ponudom građevinskog materijala. U krugu Baucentra, je i Vrtni centar, koji predstavlja jedinstveno mjesto za ljude u poljoprivredi. Kompanija trenutno ima oko 200 zaposlenih, orijentisana je na lokalnu zajednicu gdje raste i razvija se, a s kompanijiom posljedično razvija se i lokalna zajednica.

Za dalji rast i razvoj reforma fiskalnih zakona pomogla bi u ogromnoj mjeri. Prije svega, zakona o dohotku i doprinosima. Na tržištu rada su se desile ogromne promjene. Poput drugih i Trgošped traži načina da nađe kvalitetne radnike i zadrži ih.

Namjera firme je rasti i razvijati se dalje bez straha.