Kompanije

GIKIL imenovao novu upravu

Autor: Biznis.ba
GIKIL imenovao novu upravu

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) dobila je novu Upravu na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora koja je održana u ponedjeljak.

Za novog generalnog direktora kompanije imenovan je Dževad Kasumović, dok je Suad Imamović potvrđen na mjesto zamjenika generalnog direktora, saopćeno je iz GIKIL-a.

Na mjesto izvršnog direktora za proizvodnju imenovan je Almin Suljić, a Jasmin Ovčina je novi izvršni direktor za SCM (Supply Chain Management). Nova Uprava dobila je i novog izvršnog direktora za finansije, te će ovu funkciju u narednom periodu vršiti Osman Abadžić.

Izboru članova nove Uprave prethodilo je imenovanje predsjednika Nadzornog odbora, te je na ovu poziciju jednoglasno izabran univerzitetski profesor Abdel Đozić.

- Uprava je sastavljena od trenutnih i bivših zaposlenika GIKIL-a koji imaju bogato, dugogodišnje iskustvo u rukovodnim strukturama kompanije. Uz pet imenovanih naknadno će, prema odluci, biti postavljen i šesti član Uprave. Ubijeđeni smo da će uz novi tim, uključujući i Nadzorni odbor, kompanija krenuti snažnim koracima naprijed uz privlačenje novih investitora i osiguranje stabilnosti poslovanja - kazao je Đozić.

Na Skupštini društva koja je održana protekle sedmice, a nakon razrješenja svih ranijih članova, GIKIL je dobio novi Nadzorni odbor. U novi sastav ovog nadzornog tijela imenovani su Hajrudin Kunalić, Enver Arnautović, Abdel Đozić, Abdulah Zukić i Jasmin Nukić.

Održavanje Skupštine društva i izbor novog sastava Nadzornog odbora uslijedili su nakon što je donesena odluka o isključenju člana društva GSHL u likvidaciji, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine. Jučer je održana i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora, uz izbor i imenovanje i novih članova Uprave, čime su uspostavljeni funkcionalni organi korporativnog upravljanja u GIKIL-u.

Biznis.ba / FENA