Kompanije

GIKIL uputio apel Elektroprivredi BiH zbog novog ispada u Koksari

Autor: Biznis.ba
GIKIL uputio apel Elektroprivredi BiH zbog novog ispada u Koksari

Iz Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) danas je saopćeno da je, "i pored javno upućivanih apela Elektroprivredi BiH da povede više računa na održavanju svoje elektrodistributivne mreže kako bi se izbjegle teže ekscesne situacije", zbog prekida u napajanju električnom eneregijom sa TS Puračić na fabrici Koksara jutros u 9.40 sati došlo je do novog ispada.

Tvrde da je prestanak u napajanju električnom energijom za posljedicu imao i zastoj u radu elektro-sisača koksnog gasa, zbog čega se u krugu Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL) mogla primijetiti povećana količina žutog dima.

- Za vrijeme ispada u rad je pušten parni sisač, te je sav višak koksnog gasa spaljen po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama koksne baterije V. Kompletno stanje normalizovano je u roku od 15 minuta, elektrosisači su vraćeni u funkciju, a proizvodni proces je vraćen pod kontrolu - kazao je direktor fabrike Koksara Huso Jašarević.

Iz GIKIL-a podsjećaju da je, upravo radi smanjenja mogućnosti nastanka kvarova koji su posljednjih mjeseci dovodili do kraćih i dužih ispada na koksnoj bateriji V u fabrici Koksara, krajem septembra izvršena kompletna sanacija svih zabilježenih nedostataka na GIKIL-ovim 35 kV dalekovodima.

- Međutim, na održavanje i dotok električne energije sa trafostanice Puračić ne možemo uticati, te ovim putem Elektroprivredi BiH upućujemo i novi apel - navodi se u saopćenju te kompanije.

Biznis.ba / FENA