Kompanije

Sindikat Aluminija: Istražiti novčane tokove i mutne poslove

Autor: Biznis.ba
Sindikat Aluminija: Istražiti novčane tokove i mutne poslove
NSZ Aluminij d.d. Mostar traži od vlasnika društva vlade FBIH, predstavnika malih dioničara i RH te ostalih institucija pravne države FBIH da ispitaju financijske tijekove u Aluminiju i primjereno kazne sve one koji su radili nezakonite radnje koji su svojim nemarnim i ne sposobnim radom ugrozili egzistenciju djelatnika i njihovih obitelji.

Javnosti u FBIH više puta je ukazivano na mutne poslove koji se odvijaju unutar društva  te o potpisivanju loših, štetnih  ugovora na štetu društva koje su provodile  uprave ove kompanije sa svojim mentorima koji su ih nagrađivali sa astronomski visokim primanjima.

Svi su dolazili kao spasitelji na te funkcije gdje su obmanjivali javnost i najavljivali  bolje  dane za Aluminij    sa  rješavanjima ključnog pitanja opskrbe električne energije po ekonomsko prihvatljivim uvjetima pa sve do revidiranja svih loših zatečenih ugovora da bi na kraju taj ceh zbog lošeg i ne savjesnog upravljanja tih ne sposobnih kadrova koji su sebe nazivali menadžerima visoke klase  te nedovoljne brige samih vlasnika djelatnici Aluminija njih 900 ostalo na ulici bez bilo kakvih primanja. Tražimo da vlasnici sa  nadležnim institucijama  što hitnije krenu  u procesuiranje svih odgovornih osoba koji su činile upravljačka tijela Aluminija od početka njegove dubioze, navode iz Sindikata zaposlenika.

Biznis.ba