digitalna ekspanzija

sarajevo

Poziv na 8. GS1 konferenciju - digitalna ekspanzija: Put BiH u bespapirno poslovanje

GS1 Konferencija

Digitalna ekspanzija put BiH u bespapirno poslovanje donosi inovacije u poslovni svijet BiH