Google Cloud

Kao podrška radiolozima

Google Cloud i Bayer razvili inovativnu radiološku platformu