odluka

iznos preko dva miliona KM

Vlada FBiH donijela odluku o prijenosu građevinskih radova za energetsku efikasnost

odluka cbk

Na Kosovu euro je postalo jedino sredstvo plaćanja