prihodi

Istraživanje

Osobe sa nižim prihodima posebno profitiraju od boravka u prirodi

Banke

Slovenske banke dodatno povećale dobit

BiH

Prihodi UIOBiH veći za 265 miliona KM

BiH

Prihodi od indirektnih poreza veći za 69 miliona KM