privatni sektor

proizvodnja i dalje u padu

Njemački privatni sektor neočekivano raste