Robert De Niro

Sofija i Varna

Robert de Niro otvara dva luksuzna hotela u Bugarskoj