rudnik Ljubija

Berza

Prodaja akcija 'Ljubije' 25.januara na Banjalučkoj berzi

BiH

Prodaja Ljubije sljedeće godine

BiH

Prolongirana prodaja RŽR Ljubija

BiH

Prijedorska Skupština: Vlada da se uključi u plan privrednih aktivnosti kupca "Ljubije"

BiH

Aukcija vodi do novog vlasnika Ljubije