BiH

Aukcija vodi do novog vlasnika Ljubije

Autor: Biznis.ba
Aukcija vodi do novog vlasnika Ljubije

Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske ponudila je danas na prodaju većinski paket akcija (64,99 odsto) Rudnika željezne rude Ljubija, čime se krenulo u realizaciju odluke koju je Vlada RS donijela u oktobru ove godine.

Početna vrijednost državnog kapitala, koji će se moći kupiti na posebnoj aukciji zakazanoj za 17. decembar, je 69.020.547,43 KM, s tim da pravo učešća nemaju državni organi i preduzeća u kojima je državni kapital veći od 25 odsto ukupnog kapitala. To opet u prvi plan stavlja "ArcelorMittal Prijedor" i "Israeli Investment Group", a koji su prošle godine vodili veliku bitku u vezi s kupovinom većinskog paketa u ovom preduzeću s tim da odluka o prodaji nije dobila podršku Narodne skupštine RS, prvenstveno jer je Demokratski narodni savez (DNS) glasao protiv.

Dok ovi prvi čekaju znak sa vrha, Izraelci poručuju kako se njihovi planovi nisu promijenili.

"Naravno da ćemo učestvovati. Ispunjavamo uslove u pogledu obavljanja rudarske djelatnosti i traženih finansijskih izvještaja, tako da je kod nas sve u redu. 'Israeli Investment Group' je investiciona kompanija koja ima partnere koji se bave rudarskom djelatnošću", kazao je Evgenij Zotov, direktor ove kompanije.

On je poručio kako je namjera grupe da nakon kupovine uloži najmanje 30 miliona evra u razvoj rudarske proizvodnje u Ljubiji i Tomašici.

Sa druge strane, Mladen Jelača, direktor "ArcelorMittala Prijedor", juče je poručio kako će o kupovini i daljim koracima odlučiti centrala kompanije u Londonu.

Ako se uzme u obzir početna prodajna cijena, ona je sigurno prihvatljivija kompaniji "Israeli Investment Group", koja je prošle godine dostavila ponudu od 92 miliona KM, dok je "ArcelorMittal" ponudio 63,3 miliona.

Podsjećamo, s obzirom na to da odluka o prodaji državnog kapitala u RŽR Ljubija metodom neposrednog odabira kupca nije prošla u Narodnoj skupštini, Vlada je krajem prošle godine izbacila rudnik sa liste strateških preduzeća, čime je omogućila privatizaciju državnog kapitala u ovom rudniku bez saglasnosti Narodne skupštine RS.

Petar Đokić, ministar idustrije, energetike i rudarstva RS, kazao je kako je cilj Vlade RS da prodajom državnog kapitala doprinese oživljavanju rudarske proizvodnje na području Prijedora te da je privatizacija jedini način da se do tog cilja dođe. Komentarišući dosadašnje neuspjele pokušaje privatizacije državnog kapitala u RŽR Ljubija, Đokić je rekao da mu je žao što taj posao nije završen kada je započet.

"Vjerujem da je to bila najbolja moguća ponuda koju smo mogli imati za akcije skoro mrtvog preduzeća. RŽR Ljubija je 2004. godine utapanjem u 'ArcelorMittal Prijedor' kao zajedničko preduzeće izgubio smisao i praktično je to preduzeće tada ugašeno. Ono je ostalo samo u evidencijama, ima nešto malo imovine i djelatnosti. Ono se sada bavi proizvodnjom šampinjona ili uslugama koje nemaju veze s rudarstvom. To preduzeće mora da prođe vlasničku transformaciju koju smo tada započeli", istakao je Đokić.

Privatizacija nikako nije obradovala radnike "ArcelorMittala", koji su nedavno tražili sastanak s rukovodstvom RS, izražavajući zabrinutost za svoja radna mjesta i nastavak rudarenja u Prijedoru.

"Sama prodaja nije sporna, ali je bitno da kupac bude neko ko se bavi ovom djelatnošću, a ovi uslovi koji su stavljeni u odluci o prodaji to ne garantuju. Mi smo predlagali da uslov bude da kupac može biti kompanija koja se bavila kopanjem željezne rude, a oni su stavli minerala, a to je širok pojam. Sada rudnik može kupiti i onaj ko se ovim poslom uopšte ne bavi", kazao je medijima juče Obrad Belenzada, potpredsjednik Konfederacije sindikata RS.

Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora, kaže kako je za grad najvažnije da se eksploatacija rude i proizvodnja održe i nakon prodaje.

"Stanovišta smo da prilikom prodaje državnog kapitala u RŽR Ljubija treba da bude ostvaren uslov da onaj ko kupuje može da nastavi eksploataciju željezne rude i da zapošljava ljude", kazao je on.

Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci i ekonomski analitičar, poteze Vlade smatra opravdanim i legitimnim.

"Nakon završene licitacije kao rezultat nadmetanja imaćemo jasnu situaciju o tržišnoj vrijednosti državnog udjela u ovom preduzeću. Sada imamo svojevrsnu mistifikaciju, gdje se vrijednost rudnika diže u nebesa kao da je u pitanju rudnik zlata, a ne željezne rude. Sa druge strane, od budućih kupaca se traži da imaju godišnji promet od 100 miliona KM i da se bave rudarskom djelatnošću, čime padaju karte i jednima i drugima koji se međusobno nazivaju špekulantima", kazao je Radivojac.

Napominje kako je najvredniji dio rudnika, površinski kop Buvač, već duži niz godina eksploatisan od strane "ArcelorMittala" te da su preostali kopovi Ljubija i Tomašica manje vrijedni.

TABELA:

Naziv akcionarskog društva                Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor

Oznaka HoV                                       LJUB-R-A

Sjedište društva                                  Jovana Raškovića 1, Prijedor

Šifra i naziv djelatnosti                       07.10 - vađenje rude i gvožđa

Ukupan broj akcija                              50.777.428

Nominalna vrijednost akcije                1 KM

Broj akcija za prodaju                          33.005.235

Procenat od ukupnog broja                 64,999816 %

Prodajna cijena po akciji                     2,0912 KM

Prodajna cijena za paket                     69.020.547,43

Standard povećanja cijene                  0,0016

Biznis.ba / NN