ruska banka

u 2023.

Ruska banka prvi put profitirala nakon sedam godina