u 2023.

Ruska banka prvi put profitirala nakon sedam godina

Autor: Biznis.ba
Ruska banka prvi put profitirala nakon sedam godina
Foto: X

Prihodi ruske centralne banke prošle godine iznosili su 859,3 milijarde rubalja, a rashodi 718,9 milijardi rubalja, što znači da je 2023. završena sa profitom od 140,4 milijarde rubalja odnosno oko 1,4 milijarde eura.

U izvještaju Banke Rusije se navodi da je glavni faktor ostvarivanja dobiti u 2023. godini bila "pozitivna revalorizacija" hartija od vrijednosti.

Prihodi su ostvareni prvenstveno od prihoda od kamata u iznosu od 668,9 milijardi rubalja, kao i od neto prihoda od transakcija sa hartijama od vrijednosti, stranom valutom i plemenitim metalima 161,2 milijarde rubalja, prenosi b92.

Rashodi su pretežno bili rashodi kamata u iznosu od 436,9 milijardi rubalja i troškovi za zaposlene u Banci Rusije 151,2 milijarde rubalja.

Banka Rusije je počev od 2017. šest godina poslovala sa gubitkom, a on je u 2022. iznosio 721,7 milijardi rubalja.