studenti

Ministar Delić

Šta predviđa izmjena Zakona: Dozvoljen rad studentima

Prijedlog

Dopune Zakona o radu: Moguć angažman studenata za rad na određeno

Upućeno u Parlament

Usvojena dopuna zakona o radu koja omogućava rad studentima u FBiH