Udruženje banaka BiH

Sarajevo

Udruženje banaka BiH i IDDEEA dogovorili razvoj sigurnog digitalnog potpisivanja