United Airlines

AMerička avio-kompanija

United Airlines pretpio štetu od 200 miliona dolara zbog Boeinga