Vjetropark Ivovik

Livno

Postojećim vjetroelektranama u BiH uskoro se pridružuje vjetropark Ivovik